1. ผ่านธนาคาร
เพื่อเข้าบัญชี บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

 • ในกรณีนี้คุณสามารถปริ้นท์หรือแสดงใบแจ้งชำระเงินผ่านโทรศัพท์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ชำระเงินของเเต่ละธนาคารนำไปสแกนหรือกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินได้เลย

2. ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

กรอกข้อมูล รายละเอียดผู้เอาประกัน

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดการทำประกันภัยรถยนต์

 • ยี่ห้อรถ
 • รุ่นรถ
 • เลขทะเบียน

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • ธนาคาร (ประเภทบัตร)
 • เลขที่บัตรเครดิต
 • วันหมดอายุบัตร
 • โปรดเรียกเก็บเงินทั้งหมดจำนวน (ตัวเลข)
 • จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
 • ชื่อ-นามสกุลตามบัตร
 • ลายมือชื่อตามบัตร (ลายเซ็น)
 • ความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัย

หลักฐาน

 • ลงชื่อผู้เอาประกันภัย
 • วัน/ เดือน/ ปี (ที่ให้ตัดบัตรเครดิต)

– ในการณีที่เจ้าของบัตรคนละคนกับผู้เอาประกันภัยให้ ใช้บัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาแนบมาด้วย
– ในการณีที่เจ้าของบัตร
นามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยให้ ใช้บัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาแนบมาด้ว

3. ผ่านบัตรเครติด (ผ่อนชำระ)

กรอกข้อมูล รายละเอียดผู้เอาประกัน

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดการทำประกันภัยรถยนต์

 • ยี่ห้อรถ
 • รุ่นรถ
 • เลขทะเบียน

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

 • งวดผ่อนชำระ 3 เดือน / 6 เดือน / 10 เดือน
 • จำนวนเงิน / งวด…………….บาท
 • ธนาคาร (ประเภทบัตร)
 • เลขที่บัตรเครดิต
 • วันหมดอายุบัตร
 • โปรดเรียกเก็บเงินทั้งหมดจำนวน (ตัวเลข)
 • จำนวนเงินเป็นตัวอักษร
 • ชื่อนามสกุลตามบัตร
 • ลายมือชื่อตามบัตร (ลายเซ็น)
 • ความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัย

หลักฐาน

 • ลงชื่อผู้เอาประกันภัย
 • วัน/ เดือน/ ปี (ที่ให้ตัดบัตรเครดิต)

– ในการณีที่เจ้าของบัตรคนละคนกับผู้เอาประกันภัยให้ ใช้บัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาแนบมาด้วย
– ในการณีที่เจ้าของบัตร
นามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยให้ ใช้บัตรประชาชนเจ้าของบัตร เซ็นรับรองสำเนาแนบมาด้ว

4. ผ่าน (Mobile Banking App)
ธนาคารที่ให้บริการรับชำระบิล Bill ID : 012555100145701

 • ในกรณีนี้คุณสามารถชำระเงินด้วยการสแกนบาร์โค้ด ผ่าน Mobile Banking คุณสามารถชำระเงินผ่านแอพ Mobile Banking ทั้ง 8 ธนาคาร (ไทยพาณิชย์, กสิกร, กรุงไทย, กรุงเทพ, ออมสิน,
  ทีเอ็มบี, ธนชาต และกรุงศรี) เพียงเปิด Mobile Banking ของคุณ จากนั้นเลือกเมนูจ่ายบิล/สแกนบิล จากนั้นสามารถสแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนบิล เมื่อสแกนแล้วยืนยันการชำระเงินได้ทันที

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ส่งคืนหลักฐานการชำระเงิน

Line ID : @4insurance