การประกันภัยที่อยู่อาศัย ความคุ้มครองมาตรฐาน

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ภัยจากยานพาหนะต่าง ๆ แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ความคุ้มครองภัยเพิ่ม ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อเพิ่มได้

 • ภัยลมพายุ (Windstorm)
 • ภัยจากลูกเห็บ (Hail)
 • ภัยระเบิด (Explosion)
 • ภัยอากาศยาน (Aircraft)
 • ภัยจากยานพาหนะ (Vehicles)
 • ภัยจากควัน (Smoke)
 • ภัยแผ่นดินไหว (Earthquake)
 • ภัยน้ำท่วม (Water Damage)
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (Flood)
 • ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน (Riot & Strike)
 • ภัยเนื่องจากการกระทำป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย (Malicious Acts)
 • ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด (Spontaneous Combustion)
 • ภัยระอุและ / หรือไม่มีการลุกไหม้ / ระเบิด (Spontaneous Combustion)
 • ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (Electrical Injury)

ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เช่น ตัวอาคาร บ้านที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงแรม สำนักงาน โกดังสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ
 • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในตัวอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้า

สิ่งปลูกสร้าง แบ่งเป็น 3 ประเภท

 • ตึก                  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
 • ครึ่งตึกครึ่งไม้      สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
 • ไม้                   สิ่งปลูกสร้างชั้น 3

การทำประกันภัยแบบระยะยาว ทำให้ซื้อประกันอัคคีภัยถูกลง?

 • คิดเบี้ยประกันภัย 100 % สำหรับการทำประกัน 1 ปี
 • คิดเบี้ยประกันภัย 175 % สำหรับการทำประกัน 2 ปี
 • คิดเบี้ยประกันภัย 250 % สำหรับการทำประกัน 3 ปี

เงือนไขการรับประกันภัย

 • สมัครได้ตั้งเเต่อายุ 15 วัน -65 ปี
 • ผู้เอาประกันอายุภัยไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยอายุ 61-65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 9 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดามารดาอย่างน้อย 1 คน เเละเเผนการประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเที่ยบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบทำ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท เเละผ่านเกณฑ์การพิจราณาการรับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุัมครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันนที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งเเรก/li>

เงือนไขเเละข้อยกเว้นสำคัญ

 • แผนประกันภัยยี้คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตและทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดพักอาศัย(คอนโดมิเนียม) และอพาร์ทเม้น ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อการค้าให้เช่าหรือ แสวงหาผลกำไรใดๆ กรณีเป็นห้องชุดพักอยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม) รับประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น

1.เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ ชุมชนแออัดคลองเตย เป็นต้น
2.พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่มีทุนประกันภัยมากกว่า
3.อำเภอในจังหวัดสงขลาตามรายชื่อต่อไปนี้สามารถซื้อทุนประกันภัยได้สูงสุด 10,000,000 บาท ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.หาดใหญ่ อ.ระโนด อ.รัตภูมิ อ.นาหม่อม อ.ควนเนียง อ.บางกล่ำ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร

 • สำหรับภัยน้ำท่วมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณารับประกันภัเป็นรายๆ สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสูงอันได้แก่พื้นที่บริเวณ จังหวัด อ่างทอง ลพบุรี นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สิงห์บุรี และพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
 • แผนประกันประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้เอาประกันภัย จำกัดอายุ ไม่เกิน 70 ปีเท่านั้น
 • ส่วนลดสูงสุด 12.50% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี
 • ส่วนลดสูงสุด 16.66% สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี