การประกันภัยที่อยู่อาศัย ความคุ้มครองมาตรฐาน

 • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • ภัยจากยานพาหนะต่าง ๆ แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
 • ภัยจากอากาศยาน
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ความคุ้มครองภัยเพิ่ม ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อเพิ่มได้

 • ภัยลมพายุ (Windstorm)
 • ภัยจากลูกเห็บ (Hail)
 • ภัยระเบิด (Explosion)
 • ภัยอากาศยาน (Aircraft)
 • ภัยจากยานพาหนะ (Vehicles)
 • ภัยจากควัน (Smoke)
 • ภัยแผ่นดินไหว (Earthquake)
 • ภัยน้ำท่วม (Water Damage)
 • ภัยเนื่องจากน้ำ (Flood)
 • ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน (Riot & Strike)
 • ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย (Malicious Acts)
 • ภัย ระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด (Spontaneous Combustion)
 • ภัยระอุและ/หรือ ไม่มีการลุกไหม้ / ระเบิด (Spontaneous Combustion)
 • ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (Electrical Injury)

ทรัพย์สินที่ทำประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครอง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เช่น ตัวอาคาร บ้านที่อยู่อาศัย ร้านค้า โรงแรม สำนักงาน โกดังสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ
 • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในตัวอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้า

สิ่งปลูกสร้าง แบ่งเป็น 3 ประเภท

 • ตึก                  สิ่งปลูกสร้างชั้น 1
 • ครึ่งตึกครึ่งไม้      สิ่งปลูกสร้างชั้น 2
 • ไม้                   สิ่งปลูกสร้างชั้น 3

การทำประกันภัยแบบระยะยาว ทำให้ซื้อประกันอัคคีภัยถูกลง?

 • คิดเบี้ยประกันภัย 100 % สำหรับการทำประกัน 1 ปี
 • คิดเบี้ยประกันภัย 175 % สำหรับการทำประกัน 2 ปี
 • คิดเบี้ยประกันภัย 250 % สำหรับการทำประกัน 3 ปี