• บริษัทประกันภัยจะชดเชยเงินรางวัลพิเศษสำหรับการตีลงหลุมเพียงครั้งเดียว ในระยะพาร์ 3 ในการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการตามวงเงินตามข้อตกลงในการคุ้มครอง

ข้อดีในการทำประกันภัยรางวัล

  1. เพื่อช่วยสร้างสีสันเพิ่มแรงจูงใจการเข้าร่วมการแข่งขัน
  2. สามารถสนับสนุนรางวัลใหญ่ได้ เพียงจ่ายเบี้ยแค่นิดเดียว
  3. ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจำนวนมากไว้เอง
  4. เป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดงาน

ข้อยกเว้น : ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นเท่านั้น มิใช่เป็นนักกีฬามืออาชีพ