จำนวน 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 10,000 – 15,000

รายละเอียดงาน
1. มีความรู้เรื่องบัญชี ตัดรับ ตัดจ่าย
2. มีความรู้ในการออกไบเสร็จรับเงิน ใบหัก ณ ที่จ่าย
3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : ชายหรือหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
2. ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
3. รับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
6. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ใจเย็น ทำงานภายใต้แรงดกดันได้เป็นอย่างดี


ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบการนัดชำระเงินและตั้งงานเพื่อติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันกับลูกค้า
2. วางบิลและติดตามการชำระค่าเบี้ยประกันภัยกับคู่ค้า
3. ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบความผิดพลาดหรือผิดเงื่อนไขในการรับประกันภัย
4. ตรวจสอบยอดเงินโอน ตัดบัตรเครดิต รับเช็คและนำส่ง
5. บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยและตัดรับชำระเบี้ยประกันในระบบ
6. แนะนำช่องทางการชำระเงินให้แก่ลูกค้า
7. ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการชำระเงินของลูกค้า
8. ตรวจสอบยอดค้างชำระ และจัดทำรายงานการติดตามค่าเบี้ยประกันภัย
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์การทำงาน : 1 ปีขึ้นไป
4. หากมีประสบการณ์ในด้านการติดตามหนี้ สินเชื่อ **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
6. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ใจเย็น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี


จำนวน 10 อัตรา
ระดับเงินเดือน 9,000-40,000++

รายละเอียดงาน
1. โทรแจ้งเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุที่กำลังจะหมดประกัน เสนอให้กับลูกค้าเก่าของบริษัท
2. จัดทำใบเสนอราคาพร้อมส่ง ทาง E-mail , Line@, SMS
3. แจ้งรายละเอียดการต่อประกันพร้อมแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ
4. คีย์ข้อมูลการแจ้งต่อประกัน
5. ** มีเงินค่าใบอนุญาตนายหน้า 1,000 บาท/เดือน**
6. คอมมิชชั่น ตามยอดขาย และรายคัน **รายคันจะเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วย**

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-40 ปี
2. จบ ปวส. ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และทักษะในการสื่อสาร
4. มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. ไม่มีอาชีพเสริม เช่นการขายของ Online
6. มีความรู้เรื่องการประกันภัย **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
7. **มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยจะพิจารณาทันที**


จำนวน 3 อัตรา
ระดับเงินเดือน 13,000-17,000

รายละเอียดงาน
1. ดูแลข้อมูลบน Website/Facebook/Instagram/Line@
2. บริหารจัดการ Social Media ของบริษัท เพิ่มยอดผู้ติดตาม กระตุ้นการซื้อ
3. วางเเผนการสื่อสารการตลาด Online / Content / Copy writer
4. มีความเข้าใจในงานการตลาด Online
5. นำเสนอกลยุทธ์วิธีการผ่านเครื่องมือการสื่อสาร Online ทุกประเภท
6. มีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน Web Content
7. สามารถใช้โปรเเกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำ Web Social
8. ติดตามข่าวสาร รูปเเบบเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
9. สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด Online ทุกรูปเเบบของคู่เเข่ง
   เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาด Online ของบริษัทฯ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ อายุ : 22-30 ปี
2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ด้านการขายผ่าน LAZADA, SHOPEE ** จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
5. สามารถตอบเเละให้ข้อมูลลูกค้านอกเวลาทำงานได้
6. เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์
7. มิความรับผิดชอบสูง ขยัน ใจเย็น ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี
8. ถ้ามีความรู้ด้านประกันภัย **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**


จำนวน 2 อัตรา
ระดับเงินเดือน 10,000 – 15,000

รายละเอียดงาน
1. ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร จัดเก็บเอกสารและส่งเอกสารให้ลูกค้า
2. คีย์ข้อมูลบนระบบของบริษัทฯ
3. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทฯ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ : ชายหรือหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี
2. ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
3. รับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
5. มีบุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
6. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ใจเย็น ทำงานภายใต้แรงดกดันได้เป็นอย่างดี


จำนวน 3 อัตรา
ระดับเงินเดือน 13,000-17,000

รายละเอียดงาน
1. ให้บริการข้อมูลด้านประกันภัย ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และตอบคำถามให้กับลูกค้า ทางโทรศัพท์, line@, Messenger, SMS
2. คอยติดตามผลและเก็บรายละเอียดของลูกค้าได้ครบถ้วน
3. มีความสามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ ได้
4. ช่วยดูแล รับผิดชอบงานในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ได้คล่อง
4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี รับฟัง จับประเด็นได้ พูดจาชัดเจน นุ่มนวลน่าฟัง
5. มีความรู้เรื่องการประกันภัย **จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
6. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ใจเย็น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน
3. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา
4. ปรับขึ้นเงินเดือน (เมื่อผ่านทดลองงาน , ตามความสามารถ หรือ 1 ปี)
5. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
6. ค่ารักษาพยาบาล
7. ท่องเที่ยวประจำปี
8. เงินช่วยเหลือต่างๆ
9. อบรมความรู้เพิ่มทักษะด้านประกันภัย
10. ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

คุณ ลัลณ์ลลิน จิตเพ็ง
บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 62/11 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-196-8234 ต่อ 304
โทรศัพท์มือถือ : 092-887-8180 (คุณน้อง)
แฟกซ์ : 02-196-8235
อีเมล์ : hr@my4ib.com
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)