• บริษัท โฟร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ซึ่งนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความสำคัญของนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

 • นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจถึงความตระหนักในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทางบริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง เมื่อท่านใช้ บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ หมายความว่าท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

การเชื่อมโยง (link) จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 • ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับรอง หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใดๆ ที่ได้ทำการเชื่อมโยง (link) ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุมให้เว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลแบบเดียวกับทาง
  บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

 • ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบเว็บไซต์ ให้สามารถจัดการกับข้อมูล 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถทราบได้ว่าเนื้อหาประเภทไหนที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคล (“ข้อมูลส่วนตัว”) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถช่วยเหลือท่านในทุกๆธุรกรรมที่ท่านได้ทำหรือติดต่อกับบริษัทฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

 • จะทำการบันทึก จัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติบนทุกๆ ธุรกรรมที่ท่านได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่ค้นดูข้อมูล ต่างๆในเว็บไซต์ มักจะให้ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเว็บไซต์ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอื่นๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทุกๆ ธุรกรรมที่ท่านได้เลือกทำ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ได้เข้าใจความต้องการของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ มากขึ้น โดยทางบริษัทฯ ได้ใช้วิธีรวบรวมตัวเลขเพื่อจัดทำสถิติ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า เทคโนโลยีของเราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ ทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น

ข้อมูลส่วนตัว

 • ข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้ง ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทฯ โดยตรง เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้คำขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทฯ กรอกแบบสำรวจ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถามประเภทข้อมูล เราถือว่าท่านได้สิทธิขาดที่เราจะเอาไปนำเสนอ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือขออนุญาตจากท่านก่อน ได้แก่
 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อีเมล์
 • ชื่อผู้ใช้งาน
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอย่างอื่น
 • อายุ
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • สถานภาพการสมรส
 • อาชีพ
 • เนื้อหาข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • รายละเอียดรถยนต์ (ยี่ห้อ รุ่น ปี เลขตัวถัง)
 • รายละเอียดด้านประกันภัยรถยนต์ (ประเภทประกันภัย วันคุ้มครอง วันสิ้นสุด)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทฯ โดยสมัครใจ

การใช้ Cookies

 • ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ข้อมูลส่วนตัวของฉันที่ให้ไว้จะปลอดภัย?

 • ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยของเราแล้ว ระบบจะทำการประมวลผล บนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ซึ่งมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ การอนุญาต ผ่านทาง Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่มีความปลอดภัย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเข้ารหัสข้อมูลในระดับ Appilcation โดยใช้ มาตรฐาน SSL หรือ Secure Sockets Layer คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต คุณสามารถตรวจสอบว่าข้อมูลคุณปลอดภัยหรือไม่ โดยสังเกตที่สัญลักษณ์รูปกุญแจถูกล็อคตลอดเวลาที่บราวเซอร์คุณ และบนแถบแสดงที่อยู่เว็บไซต์จะขึ้นต้นด้วย “https” แทน “http”
 • บริษัทฯ ยังได้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าระบบป้องกันของบริษัทฯ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทาง link ไปยังอีเมลต่างๆ นั้นไม่ได้มีความปลอดภัยแต่อย่างใด

ทางบริษัทฯ ได้ทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนตัวของฉันเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

 • เมื่อคุณชำระเงินบนเว็บไซต์ของเราโดยใช้บัตรเครดิต เลขที่บัตรเครดิตของคุณเข้ารหัส ระหว่างเว็บไซต์ของเราและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต เป็นต้น

ถ้าฉันไม่ต้องการให้ทางบริษัทฯ เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของฉันผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

 • ถ้าท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัท ฯ เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านสามารถ ติดต่อกับทางบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-196-8234 หรือส่งข้อสงสัย ความคิดเห็นของท่าน ผ่านทางอีเมล์  4insurance@my4ib.com

ถ้าฉันคุยผ่าน 4Insure Live Chat จะปลอดภัย?

 • เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราผ่านทางโปรแกรม 4Insurance Live Chat คุณอนุญาตให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ตกลงกับการปฏิบัติที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางโปรแกรม 4Insurance Live Chat