ประกันภัยเดินทาง

฿180.00

เบี้ยเริ่มต้นที่ 180 บาท

รหัสสินค้า: Travel-insurance หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
  • ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก ทั้งในขณะทำงานหรือขณะเดินทางพักผ่อนหรือท่องเที่ยว สำหรับนักธุรกิจ คณะ หรือนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ความคุ้มครอง

  1. การเสียชีวิต
  2. การสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
  3. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วย)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

2.รับประกันอายุ 1 – 80 ปี บริบูรณ์

3.ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน

4.คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น

5.ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

6.ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาติให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลีนิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย