ข้อมูลประกันภัยผู้สูงอายุ
ชื่อ-นามสกุล นาย ศุกร์ เสาร์อาทิตย์
เพศ / อายุ ชาย / 75 ปี
เบอร์มือถือ 081-234-5678
เบี้ยเริ่มต้น 900.00 บาท
เสียชีวิตรับเงินสูงสุด 450,000 บาท
อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
อยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาท
คุ้มครองกระดูกแตกหัก ไฟใหม้ และน้ำร้อนลวกสูงสุด 70,000 บาท
หมายเหตุ เบี้ยถูก / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
อีเมล์ติดต่อกลับ testOmise@testmail.com